Nytt vant på plass

Nå starter vi monteringen av det nye vantet. Alt går etter planen, og vi regner med å være ferdige i god tid før neste is-sesong.