Bestilling, Bandy – ISHALL 2023

Da er det tid for å begynne å tenke på neste sesong.

Vi starter arbeidet med timeplan uti juni, men erfaring viser at den sjelden er helt på plass før i august. Vi håper å ha is i løpet av uke 35, seinest uke 36.

Prisen er kr. 1890,- pr time.

Ca. 10 minutter av bestilt tid faller bort pga. iskjøring, slik at effektiv tid på isen er 50 minutter pr bestilt time. Dersom det er bestilt lenger økter avtales iskjøring med kveld- eller helgevakt når dere kommer. (Normalt bare en iskjøring pr økter på 1,5 og 2 timer hvis det ikke ønskes mer)

Ishallen åpner dørene ½ time før første økt.

 

Vi trenger følgende info:

  • Navn og telefonnummer til bestiller
  • Navn på lag/gruppe, fakturaadresse og organisasjonsnummer, Epostadresse for faktura, eller referansenummer for EHF-faktura. INGEN bestillinger blir endelig booket før dette er på plass.
  • Alder/kjønn på spillerne (da slipper vi å sette opp 8-åringer i feil garderobe klokka 10 om kvelden)
  • Telefonnummer der kontaktperson/lagleder kan treffes når dere er i ishallen. (ettersendes i god tid før første økt dersom det ikke er klart nå)