Squash racketer og baller til utlån

Nå er det igjen mulig å låne racketer og baller til Squash.
Utstyret ligger i skapet i resepsjonen (under høyre info-skjerm).
Kode til låsen finnes på kvitteringen du får fra online-bookingen.

Legg utstyr tilbake på plass etter bruk og husk å holde skapet låst.