Nye koronatiltak/regler uke 3 og 4

Nye koronatiltak/regler.
Hallen vil være åpen for trening for unge under 20 år i uke 3 og 4. gjeldende f.o.m. tirsdag 19. januar.
Det vil være åpent for Squash dagtid 0800-2000 på ukedager.
Andre som kan/skal trene i hallen blir det gjort egne avtaler med.