Koronatiltak/regler uke fom uke 5

Nye koronatiltak/regler.
Hallen vil være åpen for trening for unge under 20 år fom. uke 5 og inntil nye regler kommer.
Det vil være åpent for Squash dagtid 0800-2000 på ukedager og ellers når det er aktivitet i hallen i helgene.
Andre som kan/skal trene i hallen blir det gjort egne avtaler med.