- Kongsberghallen - https://kongsberghallen.no -

Organisasjon

Representantskapsformann

Styreleder
Ellen Østby

Administrasjons- og driftskoordinator
Marianne Flåto

Vaktmester
Tom Erik Andreassen

Renholder
Hanne Beate Herstad