Representantskapsmøte 2021

Avholdes 26. mai 2021 klokka 1800 – Påmelding til post@kongsberghallen.no

Vi kommer til å avholde møtet her i hallen dersom regelverket fortsatt tillater det den 26. mai. Hvis ikke, må vi innkalle til Teamsmøte.

Møtet blir avholdt i Studio3 der vi har fastmonterte seter og alt skulle ligge til rette for et koronasikkert møte.

Møtet er i utgangspunktet åpent for alle, men i år ønsker vi at alle som skal delta melder fra om dette på forhånd.