Retningslinjer for bruk av hallen i forhold til smitteverntiltak

 • Ingen oppholder seg i Kongsberghallen utenom sin oppsatte treningstid. Det er ikke tillatt for uvedkommende å oppholde seg i hallen
 • Generelle smittevernregler gjelder:
  • Alle holder seg hjemme dersom de er syke
  • Hold avstand – Minst 1 meter, også i garderober. Eneste unntak er i trenings- kampsituasjoner ute på banen for personer under 20 år (gjelder pr. 31. august)
  • Vask hender. Bruk håndsprit der håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig. Det er utplassert håndsprit ved inngangsdør
  • Host i albuekrok
 • Garderober og dusj:
  • Vi oppfordrer alle som kan å komme til hallen i treningstøy og skifte og dusje hjemme.
  • I ishallgarderober 5, 6 og 7 er det plass til maks 14 – 15 personer
  • I ballhallgarderober 1 og 4 er det plass til maks 11 personer
  • I ballhallgarderober 2a og 3a er det plass til maks 3 personer
  • I ballhallgarderober 2b og 3b er det plass til maks 7 personer
  • Dusj brukes bare unntaksvis da det maksimalt er plass til 3 personer av gangen.
 • Laget/Klubben/skolen sørger for håndsprit til sitt lag på banen, i garderober og ellers der de finner det nødvendig.
 • Lagleder/trener/lærer er ansvarlig for å følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. De som har eget regelsett fra sine forbund/idrettslag/skole, følger disse.
  • Ha oversikt over hvem som til enhver tid er til stede på trening/kamp
  • Sørge for at deltakere kan komme og gå uten at det skapes situasjoner som fører til trengsel
 • Kamper og arrangement med publikum avtales i forkant med Kongsberghallen med tanke på nødvendige smitteverntiltak

Da ønsker vi oss alle en fin høst i Kongsberghallen, og håper vi slipper nedstenging på grunn av koronasmitte.