Retningslinjer for bruk av hallen i forhold til smitteverntiltak

 • Ingen oppholder seg i Kongsberghallen utenom sin oppsatte treningstid. Det er ikke tillatt for uvedkommende å oppholde seg i hallen
 • Generelle smittevernregler gjelder:
  • Alle holder seg hjemme dersom de er syke
  • Hold avstand – Minst 1 meter, også i garderober. 
  • Vask hender. Bruk håndsprit der håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig. Det er utplassert håndsprit ved inngangsdør
  • Host i albuekrok
 • Lagleder/trener/lærer er ansvarlig for å følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder. De som har eget regelsett fra sine forbund/idrettslag/skole, følger disse.
 • Kamper og arrangement med publikum avtales i forkant med Kongsberghallen med tanke på nødvendige smitteverntiltak

Da ønsker vi oss alle en fin høst i Kongsberghallen.