Åpen Ishall og korona-stenging

På grunn av smittevern og kontroll med deltakere på isen kan vi pr. i dag ikke holde åpent. Vi holder foreløpig stengt for dette fram til og med høstferien.

Om vi finner en løsning med f.eks frivillige som kan ta på seg ansvaret så vurderer vi dette på nytt.