Category : Forsiden

post image

Retningslinjer for bruk av hallen i forhold til smitteverntiltak

Ingen oppholder seg i Kongsberghallen utenom sin oppsatte treningstid. Det er ikke tillatt for uvedkommende å oppholde seg i hallen Generelle smittevernregler gjelder: Alle holder seg hjemme dersom de er syke Hold avstand – Minst 1 meter, også i garderober. Eneste unntak er i trenings- kampsituasjoner ute på banen for personer under 20 år (gjelder

Les mer →

Åpen Ishall og korona-stenging

På grunn av smittevern og kontroll med deltakere på isen kan vi pr. i dag ikke holde åpent. Vi holder foreløpig stengt for dette fram til og med høstferien. Om vi finner en løsning med f.eks frivillige som kan ta på seg ansvaret så vurderer vi dette på nytt.

Les mer →

SQUASH – smittevern

Vi åpner Squashbanene våre også for trening om ettermiddagen fra mandag 7. september. Det er også åpent i helgene i det tidsrommet vi har helgevakt i ishallen. Her kan tidspunktene variere noe, se bookingkalender. Det er ikke anledning til å bruke garderober til skifting/dusjing ennå. Det er heller ikke anledning til å låne utstyr. Brukere

Les mer →

post image
post image
post image

Milepæl nådd! Nytt yttertak ferdig!

Onsdag 30 august 2017 var rehabilitering av yttertaket på Kongsberghallen ferdig. Befaring på taket før overtagelse fra entrepenør til Stiftelsen Kongsberghallen. Prosjektet ble gjennomført i henhold til fremdriftsplan og budjett. Vi er meget godt fornøyd og takker entrepenør og samabeidspartnere for et flott samarbeide.   Nå kan vi glede oss over et nytt pent tak

Les mer →

post image
1 2