Organisasjon

Representantskapsleder
Jan Erik Hagen

Styre 2021/2022
Svein Foss – Leder
Runar Vaadal – Nestleder
Lars Kveseth
Jørn Nygaard
Torbjørn Thorsdalen
Øivind Tonby

Administrasjonsansvarlig
Marianne Flåto

Vaktmester
Tom Erik Andreassen

Renholder
Hanne Beate Herstad

Skriv ut Skriv ut