Mange muligheter hos oss

Vi har byens beste mulighet for å arrangere store fester  og arrangementer av ulike slag. Her samarbeider vi også mye med Roys selskapsmat som står for catering.

2014 markerte en viktig milepæl i KONGSBERG GRUPPEN sin historie – da fylte industrien på Kongsberg – i likhet med Norges grunnlov 200 år.

I anledning dette store jubileet ble det arrangert en stor jubileumsfest for alle ansatte Kongsberggruppen på Kongsberg.  Og den store festen ble selvfølgelig gjennomført  i Kongsberghallen.