SQUASH – smittevern

Vi åpner Squashbanene våre også for trening om ettermiddagen fra mandag 7. september. Det er også åpent i helgene i det tidsrommet vi har helgevakt i ishallen. Her kan tidspunktene variere noe, se bookingkalender.

Det er ikke anledning til å bruke garderober til skifting/dusjing ennå. Det er heller ikke anledning til å låne utstyr.

Brukere av squashbanene må forholde seg til Coronavettregler for Norges Squashforbund: https://squash.no/squashspill-er-tillatt/

Hallen kan bli stengt på kort varsel dersom vi får pålegg om det.